Değerli Maden Alımları

Hizmetlere Geri Dön

Ürünün, cevher ve elektronik atıklar korozif olmayan materyallerden hydro ve pydro vb. yöntemlerle ayrıştırılma işlemine metal rafineri işlemi denir. Elektrikli ve elektronik eşyalarda bulunan değerli metaller platin, gümüş, altın ve paladyumdur. Elde edilen gümüş ve altın endüstriyel alanda işlenmesi ile takı, mücevherler, madeni paralar tarzı üretim aşamalarında kullanılmaktadır.

E-atıklar için uygulanan metot piroliz metodudur. Bu metot soy metallerin eritme işlemiyle akışkan kıvama getirilmesinden sonra döküm ve oksidasyon ile katışlaştırma ile değerli metallerin ayrıştırılmasıdır.

Soy metalin özelliği yüksek derecede ısıtıldığında yapısal hiçbir değişikliğe uğramamaktadır. Kimyasal etkenlerden de zarar görmezler.

 

Rafine ettiğimiz metaller ;

Altın, platin, paladyum, rodyum, gümüş, bakır, alüminyum.